ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း

လမ်းကြောင်းအရှည်အားဖြင့် ၄၆ ကီလိုမီတာရှိသော ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းသည် မြန်မာ့မီးရထား၏ ကွန်ယက်များထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏ ကျောရိုးအဖြစ် စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။ စီမံကိန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထားလမ်း၏ လုံခြုံမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရေး ပမာဏနှင့် ထိရောက်မှုကို လက်ရှိအဆောက်အဦး များနှင့် ရထားတွဲများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အသစ်လဲလှယ်ခြင်းအားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် တိုးတက်မြှင့်တင်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

AllEscort