မြို့ပြနှင့် ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

မြို့ပြများသည် အဆောက်အဉီးများနှင့် အခြေခံအဆောက်အဉီများ စုပေါင်းထားခြင်းဆိုသည် ထက်ပိုမို၍ လူများစွာအခြေချနေထိုင်သည့် နေရာများဆိုသော အဓိပ္ပါယ်ရှိပေသည်။ မြို့တစ်မြို့အသစ် တည်ထောင်သည် ဖြစ်စေ၊ ရှေးပဝေသဏီက တည်ရှိခဲ့သော မြို့ပြတစ်ခုဖြစ်စေ မြို့ပြအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းသည် ၎င်းမြို့၏ လူထု ဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက် အရေးပါလှသည်။ ဤသည်မှာ နည်းပညာအရရော မူဝါဒအရပါ အရေးပါသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး မြေယာအသုံးပြုခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုအစီအမံများချမှတ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များချမှတ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားနှင့် အရေးကြီးဆုံးမှာ လူထုအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့ လွှမ်းခြုံနေပေသည်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့လူထု၏ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြို့ပြများတွင် နေထိုင်နေကြပြီး၊ ဤလူဦးရေမှာ သက္ကရာဇ် ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး ထိရောက်သော မြို့ပြအစီအစဉ်ရေးဆွဲမှု၏ အရေးပါဆုံးအချိန်ကို ရောက်ရှိနေပေသည်။
အခြေခံအဆောက်အဦတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ အောင်အောင်မြင်မြင်ချမှတ်ရေးအတွက် ရလာဒ်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သော တည်ဆောက်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အကြောင်းခံများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Oriental Consultants Japan တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများ၊ urban designer များ၊ အခြေခံအဆောက်အဦဖော်ဆောင်ရေး အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဒေသတွင်းအရာရှိ၊ အရာခံများနှင့် ပြည်သူလူထု စသော Stakeholder များနှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ မြို့ပြအတွက် အခြေအနေအလိုက် အကောင်းဆုံးသော အစီအစဉ် ချမှတ်ပေးခြင်းနှင့် အသင့်တော်ဆုံးသော ရလာဒ်များကို ဖော်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

AllEscort