သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

စဉ်ဆက်မပြတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်‌ရေးစနစ်များ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှု တို့မှာ ပုဂ္ဂလိကဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူပိုင်ဖြစ်စေ ပို့ဆောင်ရေးဆောင်ရွက်သူများနှင့် ထိန်းသိမ်းသူများအတွက် အရေးပါသော အချက်ဖြစ်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ လမ်းအသုံးပြု သူများနှင့် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခရာများဖြစ်သော ( ဘတ်စ်ကားများ၊ မီးရထား၊ တက္ကစီ စသည် ) တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကွန်ယက်ဖြန့်ကျက်မှု၊ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အလိုက် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မှန်ကန်သောနည်းပညာ အသုံးပြု၍ နောက်ဆုံးခရီးပန်းတိုင်အရောက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှု စသည်တို့ကို ခြုံငုံ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ Consultant Team မှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ ခိုင်မာမှုနှင့် စနစ်တကျ အကဲဖြတ်မှု နည်းပညာများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အထူးပြု၍ ထောက်ပံ့ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ ပြည့်စုံသော လမ်းလုံခြုံမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင် ရေး အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ အထူးသဖြင့်
• အဝေးပြေးလမ်းများ
• အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခိုင်မာမှု
• တံတားတည်ဆောက်ရေး
• ဖြစ်တန်စွမ်း လေ့လာချက်
• ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း
• လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း အထောက်အပံ့
• သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း
• သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ထိရောက်မှုလေ့လာခြင်း
• သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မူဝါဒချမှတ်ခြင်း
• ပါကင်ဒီဇိုင်းရေးစွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။

AllEscort