ကျိုက်ထိုမြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပံ့ပိုးမှုစီမံကိန်း


ကျိုက်ထိုမြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ မွန်ပြည်နယ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယဉ်ကျေးမှု၊ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုအချက်အခြာကျခြင်းဆိုသော အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံသောမြို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေး မူဝါဒများနှင့် ကျိုက်ထိုမြို့ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအမံများကို အတည်ပြုခြင်း၊ မြို့ပြနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကဏ္ဍအသီးသီးအလိုက် နည်းဗျူဟာများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအယူအဆများ ချမှတ်ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

AllEscort